Halldis Fagervoll

Sted : Oppegård/Oslo

tlf: 92 40 72 30,  e-post: h.fagervoll@gmail.com

Halldis Fagervoll er født og oppvokst i Romsdal, og flyttet til  Oslo i 1980. Hun er helsepersonell og har jobbet ved ulike institusjoner. De senere år har hun  også vært student  ved siden av. Hun har alltid vært interessert i det alternative, noe som hun også har jobbet med. Hun er videre Mesterhealer innen Rainbow Reiki og en White Feather Sjaman. Hun utdanner seg nå videre til å bli instruktør innen begge disse retningene.

Tidligere utdannelser

Formell utdannelse:

– Veiledning/coaching (Høyskolen i Sør-Trøndelag)

– Sosialpedagogikk ( Høyskolen i Telemark)

– Medisin grunnfag (Encefallon)

– Hjelpepleierskolen.

Alternativ utdannelse:

– Diplom Sertifisert Konstellatør (Hellingerinstituttet), videreutdanning med Dr. Nelles og Dr. Ruppert.

– NLP practitioner.

– Norsk Høgskole for Helhetsterapi.

– Reflexologi.

– har også tatt kurs i kreativt drømmearbeid og frigjørende åndedrett.