Henning Romero

Sted: Sandefjord

Tlf.: 900 89 418, epost: henning@romero.no

Henning Romero Skallist har utdannet seg innen Rainbow Reiki systemet siden 2013 og har arbeidet med andre alternative teknikker og behandlinger siden midten av 90 tallet. Han er utdannet markedsøkonom og er en typisk gründer som har etablert mer enn 10 nye bedrifter, de siste 15 årene. De fleste innen IT bransjen.

I tillegg til Rainbow Reiki, er Henning en White Feather Sjaman og har hatt flere læremestere innen Sjamanisme, i og utenfor Norge.

Henning er medlem av Det Norske Healing forbundet og er styremedlem i Rainbow Reiki Norge.

Kunnskapen om at vi kan påvirke energier utenfor vår fysiske verden, har Henning nærmest daglig benyttet i sine bedrifter, enten i form av grunnleggende Feng Shui  arbeidsplassen, strukturelt arbeide med sjamanistiske teknikker, håndtering av dagligdagse utfordringer eller utvikling av egne ansatte. Noen ganger bare noe så ”enkelt” at et møte må tilføres ekstra energi eller åpne opp for konstruktive løsninger. Eller som rådgiver ved viktige valg som nyansettelser, valg av samarbeidspartnere eller kjøp/salg av bedrifter.

Henning har egen praksis i Larvik, Vestfold der han tar imot klienter for behandlinger. I tillegg så tilbyr han med skreddersydde moduler for bedrifter som skal løse utfordringer, åpne opp for muligheter eller ta viktige valg.