Unnur Gudrun Gunnarsdottir

 

Sted: Nittedal Akershus fylke

Yrke: Rainbow Reiki®  2. Dan Mester Lærer

Tlf. 936 79 316, e-post unnurgudrun@gmail.com Hjemmeside: http://www.gudrun.norgeswebsenter.no/

Jeg født og oppvokst på Island i en liten by ved sidene av hovedstaden Reykjavik er heter Mosfellsbær. Jeg har 2 voksen barn og ett som jeg miste for litt over to år siden, og 5 barnebarn, de bor alle sammen her i Norge. Vi liker å være ikke alt for langt fra hver andre og bor alle sammen i Nittedal. Reiki har vert en del av mine barnas oppvekst og de kjenner godt til den gode følelsen av å få healing med Reiki.

Jeg først kjent med Tradisjonell Usui Reiki i 1996 der jeg tok Reiki 1. grad og så andre grad 1998.

Jeg flyttet til Norge i juni 2003 nyutdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder i en barnehage. I oktober 2010 ble jeg så først kjent med Reinbow Reiki. Reinbow Reiki har gitt meg et vidunderlig liv med mye glede og energi, og tilbud om et stort utvalg av utdanning, utvikling og nye muligheter til å forbetre mitt liv. Og gi andre muligheter til det samme i form av kurs, veiledning og behandling.

Utdannelse:
Barnehagelærer fra høyskolen på Akureyri Island.

Alternativ utdannelse
Rainbow Reiki 1. Dan Mester Lærer. Er i utdanning som 2. Dan Mester lærer.

Rainbow Reiki 1. grad
Rainbow Reiki Marayana Sayi
Rainbow Reiki 2. grad
Rainbow Reiki Falayna Say

Rainbow Reiki Professional Practitioner 1
Rainbow Reiki Professional Practitioner 2

Rainbow Reiki Body of Light
Rainbow Reiki Ryggsøylaterapi

Rainbow Reiki Foreldre og barn
Rainbow Reiki Kjærlighet og parforhold
Rainbow Reiki Yrke og suksess